Familie reller mogelijk uit huis gezet

Een Londense reljongere en zijn familie worden mogelijk uit hun sociale huurhuis gezet. De huurder heeft een uitzettingsbevel ontvangen omdat de zoon des huizes voor de rechter moet verschijnen voor aanklachten in verband met de rellen van vorige week.

De verhuurder, Wandsworth Council, stelt dat de huurvoorwaarden zijn geschonden. Daarin staat dat de huurder noch diens huisgenoten zich mogen inlaten met bepaalde criminele activiteiten of asociaal gedrag. Wandsworth zegt de bal nu al aan het rollen te willen brengen en daar niet mee te willen wachten tot na een eventuele veroordeling. Het uitzettingsbevel, waar de rechtbank uiteindelijk over moet oordelen, komt wel te vervallen indien de beklaagde niet wordt veroordeeld.

Het debat over huisuitzetting van zowel rellers als hun familie werd onlangs aangezwengeld, en dit betreft het eerste geval waarin dat daadwerkelijk in gang is gezet. De meningen over een dergelijke sanctie zijn verdeeld.

Sommige Britten, inclusief de oppositie en sommige slachtoffers van de rellen, zetten vraagtekens bij het straffen van de ouders van relschoppers en menen dat een veroordeling door de rechter zou moeten volstaan. Bovendien zouden uitzettingen de problemen enkel verplaatsen. Anderen, zoals premier David Cameron, benadrukken dat het de verantwoordelijkheid van ouders is om hun kroost in toom te houden, en zij dus ook de consequenties van hun gedrag zullen moeten dragen.

Afgebrande tapijthandel, Tottenham, Londen, 2011 
Londen na de rellen (bron: Flickr, foto: Alan Stanton, licentie: CC BY-SA)