Mexicaanse hoofdaanklagers nemen en masse ontslag

Een groot aantal hoofdaanklagers in Mexico heeft eind vorige week ontslag genomen. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) maandag bekendgemaakt. Het gaat om de hoofdaanklagers van 21 van de 31 Mexicaanse staten plus Mexico-Stad.

Eerverleden week maakte het OM bekend dat 111 van zijn personeelsleden vervolgd zouden worden wegens fraude, verduistering en ambtsmisbruik en dat 192 anderen waren ontslagen wegens het dwarsbomen van strafzaken. Het is niet duidelijk of het ontslag van de hoofdaanklagers hiermee samenhangt. Hun vertrek werd niet nader toegelicht, maar procureur-generaal Marisela Morales zei dat Mexico tegenwoordig van mensen die een openbaar ambt bekleden verwacht dat ze dat 'met totale toewijding en verantwoordelijkheid' doen.

De in april aangetreden Morales is bezig de bezem door het OM te halen.

Tot de opgestapte hoofdaanklagers behoren die van Mexico-Stad en drie van de gewelddadigste staten, te weten Durango, Tamaulipas en Sinaloa.

Het welslagen van de strijd tegen de drugshandel en de georganiseerde misdaad is voor een groot deel afhankelijk van de hoofdaanklagers.


Mexicaanse hoofdaanklagers nemen en masse ontslag (Foto: Novum)