Woning onverkoopbaar door sancties energielabel

De sanctioneringsplannen van de Ministerraad voor het niet hebben van een energielabel bij verkoop of verhuur van de woning zijn buitenproportioneel, dat vindt Vereniging Eigen Huis. Bewustwording ten aanzien van de energiezuinigheid van de woning is heel goed, maar een woning zonder energielabel onverkoopbaar maken gaat veel te ver en kan een hele verhuisketen verstoren.

Op grond van Europese Richtlijnen moet Nederland in 2013 sancties instellen op het niet hebben van een energielabel bij verkoop of verhuur van een woning. Minister Donner heeft het plan opgevat om, als een eigenaar niet kan voldoen aan de labelplicht, de woning niet bij het Kadaster in te laten schrijven, waardoor de verkoop niet door kan gaan. Dit plan zou per juli 2012 ingevoerd moeten worden. Vereniging Eigen Huis vindt deze sanctie buitensporig, niet in verhouding met de ernst van het feit en bovendien gevaarlijk, aangezien zij een hele verhuisketen kan onderbreken. In de huidige fragiele situatie op de woningmarkt is een zware sanctie als deze volgens de vereniging bijzonder onverstandig.

Er zijn genoeg alternatieven die tot het doel van energiebewustwording leiden en die niet de gehele verhuisketen verstoren. In België bijvoorbeeld wordt de aanwezigheid van het energielabel steeksproefgewijs gecontroleerd met als sanctie een boete. Maar er zijn meer mogelijkheden.

Zo heeft Vereniging Eigen Huis begin dit jaar al aan de Tweede Kamer geopperd om met een basislabel te komen, waarbij alle woningen op basis van standaardkenmerken zoals bouwjaar, een minimaal energielabel ontvangen. Naar aanleiding daarvan zouden sancties zelfs overbodig worden.

Dit voorstel is door de minister Donner blijkbaar genegeerd en bijna ongemerkt voert hij zijn sanctioneringsplannen gewoon door, die inmiddels bij de Raad van State liggen.