'Rechts kabinet bevordert apartheid'

Het kabinet VVD-CDA bevordert 'moderne apartheid'. Hiervoor waarschuwt voormalig PvdA-mastodont en linkse opiniemaker Marcel van Dam in zijn nieuwe Volkskrant-column. Vooral het huisvestingsbeleid van de regering stuit de oud-politicus zwaar tegen de borst.

Van Dam: "Behalve dat de overheid het eigen woningbezit buitenproportioneel bevoordeelt via de hypotheekrenteaftrek is het nu ook begonnen met het bevorderen van het wonen naar inkomen in de huursector. Op de huurtoeslag wordt bezuinigd en mensen met een inkomen dat naar het oordeel van het kabinet te hoog is voor de huur die ze betalen (de zogenaamde scheefwoners) krijgen met extra huurverhogingen te maken. Daarmee worden ze geprikkeld hun goedkope woning te verlaten, die daarna zal worden bezet door iemand met een lager inkomen."

Segregatie
"Zo worden steeds meer goedkope woningen bezet door mensen met lage inkomens en omdat goedkope woningen meestal zijn geconcentreerd in oudere stadswijken concentreren daar zich ook de mensen met het laagste inkomen en de laagste opleiding. En omdat mensen met de laagste inkomens ook de meeste problemen hebben, zoals relatief veel gebroken gezinnen, slechte gezondheid, opvoedingsproblemen, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid, armoede, verslaving en criminaliteit, hopen ook die problemen zich op. Waarmee de basis is gelegd voor een versnelde segregatie: mensen met hogere inkomens trekken weg. Het onderwijs wordt snel geïnfecteerd met de segregatie"
, bekritiseert de opiniemaker verder.

Van Dam verwijt het kabinet-Rutte bewust beleid te voeren: "Het kabinet heeft nu besloten zich daarbij neer te leggen. Bewoners van die wijken mogen zich ook verheugen in meer politietoezicht, wat niet altijd een voordeel is want je krijgt vaker een bekeuring en je wordt ook bij kleine misdrijven eerder gepakt. En, zoals uit onderzoek blijkt, zwaarder gestraft. Via het wonen zal ook de segregatie in de zorg toenemen." Hij vreest dat alleen mensen met geld in de toekomst op goede zorg kunnen rekenen.

Moderne apartheid
Ook in het bedrijfsleven ziet Van Dam een naar zijn mening ongewenste trend: "Segregatie op de werkvloer is ook in opmars. Talloze eenvoudige banen en baantjes die vroeger in vaste dienst werden vervuld, zijn overgedaan aan aparte dienstverlenende bedrijven en worden naar behoefte ingekocht. Als om half zes het vaste (witte) personeel naar huis gaat trekken de (donkere) schoonmakers naar binnen. Ze hebben niets meer met elkaar. En niet alleen op de werkvloer."

"Steeds meer mensen met een lage opleiding en een laag inkomen wonen apart, hun kinderen gaan naar aparte scholen, ze vermaken zich apart, kijken naar andere tv-zenders, eten andere dingen, hebben andere hobby's en trouwen bijna uitsluitend met elkaar. De moderne apartheid is in opmars", besluit Van Dam.


'Rechts kabinet bevordert apartheid' (Foto: Novum)