VVD: sociale huurwoning voor middeninkomens

Middeninkomens moeten gewoon een sociale huurwoning kunnen krijgen. Wel zouden corporaties dan een iets hogere huur moeten kunnen vragen, vindt Tweede Kamerlid Betty de Boer van regeringspartij VVD.

Uit onderzoek van brancheorganisatie Aedes zou blijken dat het afgelopen halfjaar duizenden huurders met een middeninkomen door woningcorporaties zijn geweigerd voor een sociale huurwoning. Reden hiervoor zijn nieuwe Europese regels, die bepalen dat nog maar tien procent van de vrijkomende woningen met een huur onder de 652,50 euro mogen worden toegewezen aan huishoudens met een bruto-inkomen boven de 33.614 euro.

Woningzoekenden die zich geen dure huur- of koopwoning kunnen veroorloven, zouden daardoor in de problemen komen. De Boer wijst erop dat corporaties best meer woningen mogen verhuren aan mensen met een middeninkomen. Het kost de corporaties alleen wel meer, omdat het rijk niet meer garant staat voor de financiering van deze woningen. Een iets hogere huur zou dat probleem kunnen oplossen.

Ook zouden huishoudens die meer verdienen dan 33.614 euro de huurwoning moeten kunnen kopen van de woningcorporatie. Zij refereert aan het regeerakkoord, waarin is afgesproken dat huurders het recht krijgen om hun woning tegen een redelijke prijs te kopen van de corporatie.

Het Kamerlid wil 'zo snel mogelijk' een debat voeren met minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner (CDA) om de belemmeringen voor middeninkomens om een sociale huurwoning te krijgen, weg te nemen.