Kabinet moet huiswerk over rookverbod overdoen

De Raad van State is kritisch over de manier waarop het kabinet omgaat met het rookverbod in de horeca. Het voornemen van minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) om het rookverbod op te heffen in buurtcafés kleiner dan zeventig vierkante meter stuit op bezwaren, blijkt een advies van de Raad van State dat dinsdag openbaar is gemaakt. De raad adviseert dat het zogeheten ontwerpbesluit moet worden aangepast.

Het rookverbod voor de horeca ging op 1 juli 2008 in, maar exploitanten van kleine cafés stelden geen geld en ruimte te hebben om een rookruimte in te richten. Nadat de Hoge Raad de vrijspraak van twee cafés die het verbod negeerden vorig jaar had vernietigd, werd in het regeerakkoord opgenomen dat het rookverbod wordt opgeheven in kleine buurtcafés die worden uitgebaat door een zelfstandige zonder personeel (zzp'er). Sinds december wordt niet meer gecontroleerd.

Voor de uitzondering voor kleine cafés moet nog wel de wet worden aangepast, maar dat is kennelijk niet eenvoudig. Volgens de afdeling advisering van de Raad van State moet Schippers beter voorrekenen dat kleine cafés een 'significant omzetverlies' hebben geleden vanwege het rookverbod. Verder moet de bewindsvrouw aantonen dat het uitzonderen van de kleine horeca proportioneel is in relatie tot de Tabakswet. Die beoogt namelijk het tabaksgebruik in te dammen en overlast voor niet-rokers terug te dringen.

Ook het criterium dat alleen een klein café dat wordt gerund door een zzp'er wordt uitgezonderd levert problemen op. De keuze voor deze definitie brengt mee dat de directeur-eigenaar niet onder de uitzondering van het rookverbod valt, omdat hij geen zzp'er is. Of in een klein café mag worden gerookt, is daardoor afhankelijk van de juridische vorm waarin het café wordt gedreven, terwijl de feitelijke situatie volgens de Raad van State doorslaggevend moet zijn. De raad adviseert daarom als criterium voor de vrijstelling 'een caféhouder die zonder personeel zijn horecabedrijf exploiteert' te hanteren.

De Raad van State wijst verder op de gevolgen van het besluit voor de volksgezondheid en aan het signaal dat wordt gegeven door van het tabaksontmoedigingsbeleid af te wijken. Daarom moet Schippers meer duidelijkheid geven over de samenhang tussen de door de haar toegezegde Preventienota en het tabaksontmoedigingsbeleid.


Kabinet moet huiswerk over rookverbod overdoen (Foto: Novum)