'Gemengde school goed voor integratie'

Gemengde scholen bevorderen goed burgerschap en integratie. Leerlingen van gemengde scholen scoren weliswaar iets minder goed op taal en rekenen, maar minder slecht dan gedacht. Dat concludeert het Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam na onderzoek onder 550 basisscholen en 38 duizend leerlingen, schrijft Trouw.

De uitkomsten zijn opvallend, omdat in eerder onderzoek duidelijk naar voren kwam dat leerprestaties van leerlingen van gemengde scholen achterbleven bij die van scholen met uitsluitend autochtone of kinderen uit islamitische gezinnen. De achterstand valt volgens het nieuwe onderzoek mee en de leerlingen doen het juist beter op burgerschap.

Het eerdere onderzoek van onderwijssocioloog Jaap Dronkers richtte zich op leerlingen van 15 jaar uit vijftien verschillende Europese landen, maar niet op Nederland. Dronkers veronderstelde dat de uitkomsten desondanks ook golden voor Nederland.

De goede score in burgerschap houdt in dat de leerlingen beter zijn in het oplossen van ruzies en meer interesse tonen in verschillende soorten geloof. Volgens het Kohnstamm Instituut zijn gemengde scholen om die reden beter voor de integratie.

Het kabinet houdt zich niet bezig met witte, zwarte of gemengde scholen. Onderwijs minister Marja van Bijsterveldt (CDA) liet eerder weten uitsluitend naar de leerprestaties van scholen.