VVD wil meer inzicht in voortgang bezuinigingen

De VVD wil dat het kabinet komend jaar meer inzicht geeft in de voortgang van de geplande bezuinigingen voor deze kabinetsperiode. Dat zei VVD-fractievoorzitter Stef Blok donderdag tijdens het zogeheten Verantwoordingsdebat in de Tweede Kamer.

In het regeerakkoord staat dat tot 2015 zo'n 18 miljard euro aan bezuinigingen wordt doorgevoerd. Dit jaar gaat het om 2,9 miljard. Blok wil hier volgend jaar een actueel overzicht van. De voortgang per departement moet als het aan hem ligt worden opgenomen in de verantwoordingsstukken.

Om het verhaal compleet te maken moet het kabinet de voornemens ook duidelijk opnemen in de begrotingsstukken op Prinsjesdag. "Compleet met tijdlijnen en plan van aanpak."

Blok ging verder in op de 'ongenadig harde economische storm' van vorig jaar. Hij zei dat Nederland heeft 'geworsteld', maar weer boven is gekomen. Hij gaf daarvoor een compliment aan het vorige kabinet. Toch bevindt Nederland zich nog in 'het oog van orkaan', zei Blok, wijzend op het overheidstekort. "Nederland moet afkomen van structurele tekorten, je ziet in Zuid-Europa waar dat toe leidt." Ook Spanje staat volgens hem 'op de rand'. "Dat onderstreept de noodzaak van de bezuinigingen", aldus Blok.

Blok nam afstand van de opmerkingen van Geert Wilders, die heeft opgeroepen geen geld meer aan Griekenland te geven. De VVD'er noemde dergelijke opmerkingen 'aantoonbaar schadelijk' voor Nederland en 'onverantwoord'.

Wilders stelde dat een grote meerderheid van de bevolking het met hem eens is. "Griekenland heeft de boel belazerd en gelogen in het verleden, en doet ook nu niet wat het heeft beloofd. Het is water naar de zee dragen en geld in een bodemloze put stoppen. Ook veel VVD'ers hebben er genoeg van", zei Wilders. "Vermoedelijk zien we dat geld nooit meer terug. U verkwanselt de belangen van de VVD-kiezer."

Blok zei dat Griekenland niet mag omvallen, verwijzend naar de instorting van de wereldhandel na het faillissement van de bank Lehmann Brothers. "Bangmakerij", zei Wilders. "Geen cent van de belasting, van Henk en Ingrid, meer naar Griekenland. We hebben al 16 miljard in allerlei landen gestopt. Dát is onverantwoord."