Reacties verwerping EPD

Hieronder volgt een overzicht van actuele uitspraken van mensen uit de zorgsector over het Elektronisch Patiëntendossier.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ): "Wij vinden het jammer dat het EPD niet doorgaat. Het is gesneuveld wegens angst voor het onbekende, denken wij. In het project is de afgelopen jaren veel energie gestoken. We denken dat het Elektronisch Patiëntendossier veiliger was dan de informatiesystemen die artsen er nu regionaal op nahouden. En dan is het jammer dat zo'n project niet doorgaat. Medicijnfouten zijn de meest gemaakte fouten in een ziekenhuis. Het EPD had werkelijk kunnen helpen om die fouten tegen te gaan. Stel: iemand uit Den Haag met een medicijnallergie komt in Leiden bij een dokter terecht. Die laatste kent dan niet de specifieke problemen die de patiënt heeft. Het is niet anders. De Eerste Kamer heeft gesproken."

Marcel Heldoorn, woordvoerder van de koepel van patiëntenorganisaties NPCF: "De patiënt is de verliezer. Een landelijk EPD had kunnen bijdragen aan de verbetering van de uitwisseling van medische gegevens. De medicijngegevens van ongeveer 8,5 miljoen Nederlanders waren via het EPD opvraagbaar. Het is de vraag of dit nu allemaal moet worden teruggedraaid. De rechten van patiënten waren in het nieuwe systeem duidelijk verankerd."

Koosje Verhaar, een woordvoerder van het College bescherming persoonsgegevens (CBP): "Verwerking van medische gegevens in een elektronisch patiëntendossier moet ófwel met toestemming van de burger plaatsvinden ófwel een wettelijke basis hebben. Dit geldt dus ook voor regionale elektronische patiëntendossiers. De Eerste Kamer heeft de minister dinsdag in een motie opgeroepen met een wettelijke regeling te komen voor de uitwisseling op regionaal niveau. De minister is nu aan zet en wij wachten dat vooralsnog af. Indien er een nieuwe wet komt, zullen we als CBP daarop adviseren. Indien er geen nieuwe wet komt, zal aan burgers toestemming moeten worden gevraagd voor de uitwisseling van hun medische gegevens."

Woordvoerder Lode Wigersma van artsenorganisatie KNMG. "Wij zijn nooit groot voorstander geweest van de manier waarop de overheid het EPD wilde inrichten. Dat heeft te maken met de garanties voor privacy van de patiënt die er naar onze mening onvoldoende waren, en de verplichting voor artsen om zich aan te sluiten. Maar we zijn wel groot voorstander van de digitale infrastructuur die bij het EPD hoort, zeg maar de elektronische snelweg waarmee de dossiers van de ene arts naar de andere kunnen worden vervoerd. In jargon wordt dat het landelijk schakelpunt genoemd. We vinden dan ook dat die infrastructuur overeind moet blijven. Het zou zelfs een ramp zijn als die verdween. We hebben begrepen dat de minister vandaag heeft gezegd dat wij nu voortaan moeten betalen voor dat systeem. Wij willen graag snel met haar om tafel om daarover te praten. We hebben natuurlijk geen onbeperkte budgetten."