'Minister wil thuisonderwijs aan banden leggen'

Het wordt moeilijker om vrijstelling van de leerplicht aan te vragen voor thuisonderwijs. Ook wordt het toezicht op onderwijs aan huis verscherpt. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Marja van Bijsterveldt (CDA) wil het thuisonderwijs aan banden leggen, schrijft Trouw vrijdag.

Wettelijk bestaat thuisonderwijs in Nederland niet, maar ouders die voor hun kinderen geen school kunnen vinden die bij hun levensovertuiging past, kunnen vrijstelling van de leerplicht aanvragen. Van Bijsterveldt wil nu het krijgen van die vrijstelling bemoeilijken.

Een radicale ommezwaai, schrijft de krant. In december vorig jaar meldde Van Bijsterveldt de Kamer nog dat ze afzag van regels, omdat in Nederland slechts driehonderd scholieren een 'ontheffing van leerplicht' hebben. Hun ouders zouden bovendien zeer consciëntieus onderwijs verzorgen, zo bleek uit onderzoek.

Van Bijsterveldt vreesde een toeloop als ze regels zou maken voor deze kleine groep. Ze is echter van gedachten veranderd nadat een grote groep ouders in Amsterdam eerder dit jaar aankondigde een ontheffing te willen aanvragen vanwege de aanstaande sluiting van het Islamitisch College Amsterdam.

Van Bijsterveldt heeft vooral zorgen over het feit dat het aantal kinderen met vrijstelling van leerplicht in zeven jaar tijd is verdubbeld en dat het ook voor groepen ouders mogelijk lijkt zich op het wetsartikel dat deze vrijstelling regelt te beroepen. Ze noemt het artikel een 'niemandsland' waar wetten noch regels gelden.

Voor december komt Van Bijsterveldt met voorstellen.


Thuisonderwijs wellicht aan banden gelegd (Foto: Novum)