GroenLinks wil referendum over nieuwe kerncentrales

GroenLinks wil dat er een landelijk referendum komt over de bouw van nieuwe kerncentrales. Dat kondigt Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren maandag aan. Volgens haar kan alleen met een referendum worden vastgesteld of er wel of geen breed draagvlak is voor de bouw van nieuwe centrales.

De partij denkt dat er een Kamermeerderheid is voor het referendum. GroenLinks rekent op steun van de oppositie en van de PVV. Die partij zegt in haar verkiezingsprogramma voorstander te zijn van referenda.

GroenLinks is tegen de bouw van nieuwe kerncentrales. De partij wil dat de huidige centrale in Borssele dichtgaat, totdat de resultaten van een Europese stresstest voor kerncentrales bekend zijn.

Het kabinet Rutte is voorstander van de bouw van nieuwe centrales. Momenteel zijn twee partijen geïnteresseerd om een nieuwe kerncentrale te bouwen in Zeeland, in de buurt van de bestaande reactor van Borssele. Als zij snel een vergunningsvraag indienen, kan de schop binnen enkele jaren de grond in.