Donner: Sociale huurprijs met 120 euro omhoog

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Piet Hein Donner heeft het plan opgevat om het woningwaarderingsstelsel voor sociale huurwoningen aan te passen. Daardoor zullen de huurprijzen flink stijgen. Dat staat te lezen in zijn ‘huurbrief 2011’ die binnenkort in de Tweede Kamer besproken wordt.

De minister wil iedere woning 25 woonpunten extra geven, waardoor de huurprijs met 120 euro per maand stijgt. Door de maatregel zal een groot aantal sociale woningen de bovengrens van 650 euro overstijgen en in de vrije sector terechtkomen.

De ontwikkelingen worden door woningbouwcorporaties en woonorganisaties met argusogen gevolgd. Men had gehoopt op een systeem op maat, waar per woning zou worden bekeken hoeveel punten een woning erbij krijgt. Nu blijkt dat Donner de botte bijl hanteert en alle woningen met 25 punten wil verhogen.