Protest tegen uitbreiding URENCO in Almelo

In het centrum van Almelo wordt donderdagavond met fakkels gedemonstreerd tegen de aangevraagde tweede uitbreiding van URENCO in de Twentse stad. De betoging is een initiatief van GroenLinks en de Stichting Vredes- en Duurzaamheids Activiteiten Netwerkstad.

URENCO levert brandstoffen, waaronder verrijkt uranium, aan kerncentrales in de hele wereld. Ook aan Japan. Om op de snel toegenomen vraag naar uranium in te kunnen spelen, wil URENCO uitbreiden, bevestigt een woordvoerster.

De woordvoerder wijst erop dat voor de eerste uitbreiding, die momenteel wordt uitgevoerd, al een vergunning is verstrekt door het rijk. Om te kunnen beoordelen of URENCO voor een tweede uitbreiding in aanmerking mag komen, loopt er een milieueffectrapportage. In het kader van die procedure kunnen belanghebbenden bezwaren indienen. Het bedrijf wil geen details over de uitbreiding prijsgeven. In Almelo staan nu twee fabrieken.

De initiatiefnemers roepen tegenstanders van de uitbreiding van URENCO op om een petitie te ondertekenen. De protestbijeenkomst staat ook in het teken van de herdenking van de slachtoffers die in Japan zijn gevallen door de aardbeving en daaropvolgende tsunami.

De twee organisaties waarschuwen ook voor de risico's van kernenergie. Het is de bedoeling dat op 25 maart een betoging in de buurt van URENCO wordt gehouden.

GroenLinks beweert dat URENCO ook verrijkt uranium heeft geleverd voor de Japanse kernreactoren die zijn ontploft. De woordvoerster van URENCO ontkent dat.


Protest tegen tweede uitbreiding URENCO (Foto: Novum)