Vernieuwde bijscholing leraren niet effectief

Vernieuwende vormen van bijscholing van leraren zijn niet beter dan 'ouderwetse' varianten. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Juist variatie in werkvormen blijkt belangrijk te zijn.

Traditionele vormen van bijscholing als cursussen en workshops worden vaak als niet effectief beschouwd. Maar de onderzoekers vonden geen enkel bewijs dat vernieuwende vormen, bijvoorbeeld op de eigen werkplek, beter zouden werken.

De onderzoekers concluderen dat een werkomgeving gericht op leren een belangrijke succesfactor voor bijscholing is. Daarbij moeten cursussen, studiedagen en workshops gericht zijn op de problemen in de eigen lespraktijk, wat nu niet altijd het geval is.

Bijscholing lijkt het meest effectief te zijn als de leraren in teamverband actief en onderzoekend leren. Als docenten onderwerpen zoals vakinhoud, vakdidactiek en leerproces onderwezen krijgen, profiteren bovendien de leerlingen daarvan.

Ten slotte stellen de wetenschappers dat de kwaliteit van de ontwerpers, uitvoerders en begeleiders van de bijscholing vaak onvoldoende zijn.