Diersoorten Noord-Australië in bestaan bedreigd

Zo'n 45 diersoorten in Australië staan op het punt uit te sterven, zeggen wetenschappers die onderzoek hebben verricht naar de stand van zaken in het noordelijke natuurgebied Kimberley. Geïntroduceerde roofdieren, zoals verwilderde katten, maar ook ezels en geiten bedreigen de dieren in hun voortbestaan. Daarnaast gooien bosbranden roet in het eten. Om deze redenen bestaat het risico dat de diersoorten over twintig jaar helemaal zijn verdwenen.

In Australië worden veel soorten met uitsterven bedreigd. Het noorden van het land, met name de regio Kimberley, is de laatste plek waar veel soorten vogels, reptielen en zoogdieren nog enigszins ongestoord kunnen leven, zei Tara Martin, coauteur van het rapport dat woensdag verscheen.

"Kimberley is echt hun laatste kans", aldus Martin. Toch wordt zo'n 30 procent van de diersoorten die alleen in dit gebied voorkomen in zijn voortbestaan bedreigd. Sommige soorten, zoals de gouden kortneusbuideldas, kwamen aanvankelijk ook elders in het land voor, maar zijn daar inmiddels helemaal verdwenen.

Er is een bedrag van omgerekend 67,5 miljoen euro nodig om maatregelen te nemen en een aantal programma's in het leven te roepen om de soorten te behouden. Daarnaast moet het jaarlijkse bedrag voor wildbescherming in Kimberley worden verdubbeld tot 28 miljoen euro, adviseren de wetenschappers.

Een van de eenvoudigste en goedkoopste maatregelen is het terugbrengen van het aantal ezels en geiten die met de plaatselijke diersoorten concurreren om het schaarse voedsel en water in het gebied. Ook moet er meer worden ondernomen om bosbranden te voorkomen en te bestrijden. Een van de grootste bedreigingen vormen verwilderde katten, die dagelijks naar schatting 500.000 prooidieren vangen.


Diersoorten Noord-Australië in bestaan bedreigd (Foto: Novum)