Kamer praat over cultuursubsidies

De Tweede Kamer praat woensdag over het plan van staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Halbe Zijlstra om cultuurinstellingen niet per 2014, maar al in 2013 duidelijkheid te geven over hun rijkssubsidie. Omdat de VVD-bewindsman 200 miljoen euro moet bezuinigen op zijn cultuurbegroting willen instellingen graag snel duidelijkheid of ze van het Rijk in de toekomst wel of geen geld krijgen. Zij zullen een eerdere beslissing daarom verwelkomen, oordeelt Zijlstra.

Hij vindt een vervroeging ook handig omdat de vierjarige subsidiecyclus van het Rijk dan beter aansluit op die van gemeenten en provincies. De oppositiepartijen SP, D66, GroenLinks en PvdA zijn sowieso tegen de forse bezuiniging maar ook tegen de versnelling. Ze willen een zorgvuldiger overleg met ruimte voor advies van de raad voor cultuur en Kamerdebatten. SP en PvdA willen verder dat de beslissing van Zijlstra beter in de wet wordt verankerd.

VVD en CDA zijn voorstander, al wil het CDA dat niet wordt getornd aan een goede regionale spreiding van cultuur.