Langstudeerders verliezen OV-kaart

Studenten die meer dan een jaar studievertraging oplopen moeten vanaf augustus volgend jaar zelf hun reiskosten betalen. De OV-studentenkaart is dan niet meer geldig. Dat laat staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Halbe Zijlstra (VVD) aan de Tweede Kamer weten.

Ook wordt de basisbeurs voor masteropleidingen vervangen door een sociaal leenstelsel. Studenten krijgen in plaats van vijftien jaar voortaan twintig jaar de tijd om het geleende geld terug te betalen. Ze behouden de twee aflossingsvrije jaren.

Zijlsta stelt dat het huidige stelsel van studiefinanciering niet langer houdbaar is. Hij benadrukt dat studeren een 'extra investering in jezelf' is. "Gemiddeld levert ieder jaar hoger onderwijs 6 tot 8 procent profijt op. Het is om die reden verantwoord om studenten te laten lenen."

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is niet blij met de aangekondigde maatregelen. Voorzitter Guy Hendricks vindt dat 'de staatsschuld op studenten wordt afgewenteld'. "Groepen studenten worden financieel keihard geraakt, niet alleen door de langstudeerdersboete maar ze krijgen er nu ook nog een sociaal leenstelsel en een inperking van het reisrecht bij."