PS: Rechter: deelname PvdD aan debat hoeft niet

De Partij voor de Dieren (PvdD) hoeft niet deel te moeten kunnen nemen aan het verkiezingsdebat op de avond voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam maandag bepaald.

De partij eiste deelname aan het debat van dinsdagavond, waarvoor acht partijen zijn uitgenodigd. Hun lijsttrekkers voor de Eerste Kamer kruisen dan de degens met elkaar en met debatleiders Ferry Mingelen en Dominique van der Heyde.

Van de partijen die in de Tweede Kamer zijn vertegenwoordigd, zijn alleen SGP en de PvdD niet welkom. Beide partijen bezitten twee Kamerzetels. De PvdD eiste maandag voor de rechter dat de NOS de partij moest toelaten tot het debat en indien de NOS daar niet aan wil meewerken, een dwangsom op te kunnen leggen.

De dierenpartij beriep zich op de Mediawet, die voorschrijft dat het aanbod van de publieke mediadiensten zoals de NOS aandacht dient te geven aan kleine doelgroepen. De NOS bracht daar tegenin dat de opzet en invulling van de debatten het resultaat zou zijn van neutrale journalistieke keuzes. De ervaring heeft volgens NOS geleerd dat acht deelnemers in een debat het absolute maximum is.

De rechter is het met de NOS eens en stelt dat het gehanteerde criterium voldoende duidelijk en neutraal is.

Vorige week probeerde lijsttrekker Jan Nagel van 50Plus ook al gedaan te krijgen dat hij mocht meedoen aan het debat van de NOS. Die rechtszaak is ingetrokken.