Prostituees in spanning over Kamerdebat

Prostituees volgen donderdag met spanning een Kamerdebat over de kabinetsplannen om de misstanden in de prostitutie tegen te gaan. Onder de vrouwen heerst grote onrust over de mogelijke invoering van de zogeheten peespas. Volgens Metje Blaak van de belangenvereniging voor prostituees De Rode Draad heerst er grote onrust in de branche.

"We zijn de afgelopen weken platgebeld en gemaild door vrouwen die in paniek zijn", legt Blaak uit. Zij maken zich zorgen over de registratie van alle prostituees die het kabinet voorstelt. Het pasje, waarmee zij kunnen aantonen dat ze legaal werken, is volgens Blaak stigmatiserend. "Andere beroepsgroepen hoeven ook niet aan te tonen dat ze legaal werken."

De prostituees vrezen dat het register dat de overheid gaat bijhouden ooit op straat terecht komt. "Als je eenmaal te boek staat als prostituee kan dit je je hele leven blijven achtervolgen. Zelfs als je tachtig bent en ooit drie maanden in de seksbranche gewerkt hebt, kan dit nog steeds openbaar worden."

Een ander aspect van het kabinetsplan is dat bezoekers van prostituees die geen pasje kunnen laten zien, strafbaar zijn. Ten eerste verstoort dit volgens Blaak in veel gevallen 'het erotische moment': een hoerenloper die 'met een paar biertjes op' een bezoek brengt aan een prostituee gaat niet naar een pasje vragen.

Bovendien kunnen zowel de prostituee als de klant door het pasjessysteem in problemen komen, legt Blaak uit. Een meisje dat geen pas heeft wordt eerder vatbaar voor chantage door de klant, en een klant die nietsvermoedend een prostituee heeft bezocht die geen pasje heeft kan een boete thuisgestuurd krijgen, met alle gevolgen van dien voor zijn gezinsleven.

Onlangs werd al duidelijk dat de Tweede Kamer twijfels heeft over de invoering van de peespas. Verschillende partijen twijfelen of door het pasje misstanden in de seksbranche opgelost worden. Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) laat donderdagmiddag tijdens een debat weten of hij het pasjessysteem toch wil doorzetten.