Van der Laan veroordeelt handschudincident HvA

Burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan vindt het niet kunnen dat een docent van de Hogeschool van Amsterdam vrouwen niet langer de hand wil schudden. Dat zei hij donderdag in de gemeenteraad.

Volgens Van der Laan overtrad de docent weliswaar geen regels, maar is 'het niet wenselijk om in een publieke functie geen hand te willen geven aan vrouwen'. "Het stadsbestuur staat hier dus anders in dan het schoolbestuur." 

De docent bedrijfseconomie weigerde na een bedevaart naar Mekka nog handen te schudden en de hogeschool besloot hem die vrijheid te gunnen. Het college van bestuur vindt dat het moet kunnen dat een islamitische docent op religieuze grond fysiek contact met vrouwen weigert. Wel werd de docent tijdelijk 'vrijgesteld van onderwijstaken' toen bleek van zijn weigering.

De PVV heeft donderdag om opheldering gevraagd bij de ministers van Binnenlandse Zaken en van Onderwijs. Volgens de partij moet de 'islamisering van de omgangsvormen' in het onderwijs zo snel mogelijk een halt worden toegeroepen.

PVV-Kamerleden Joram van Klaveren en Harm Beertema willen dat het schoolbestuur ter verantwoording worden geroepen. Volgens hen gaat de 'acceptatie van vrouwendiscriminatie alle perken te buiten'.

Collegevoorzitter Karel van der Toorn is geschrokken van de commotie rond het handschudincident. In een brief aan alle medewerkers van de hogeschool laat hij weten het nieuws verkeerd te hebben ingeschat.

"Als voorzitter van het College van Bestuur had ik dit eerder moeten onderkennen en duidelijker moeten zijn over het feit dat gelijkwaardige behandeling van mensen voor ons een onwrikbaar uitgangspunt is", zegt hij tegen HvA-blad Havana.