EU bekijkt Nederlandse database vingerafdrukken

Eurocommissaris voor Justitie en Grondrechten Viviane Reding gaat onderzoeken of de Nederlandse Paspoortwet in strijd is met Europese wetgeving. Dat heeft Reding laten weten in een brief aan D66-Europarlementariër Sophie in 't Veld, die hierom had verzocht.

De Nederlandse Paspoortwet ligt al tijden onder vuur. Sinds 2009 moeten mensen die een nieuw paspoort nodig hebben of dat willen verlengen, hun vingerafdrukken achterlaten bij de aanvraag.

Het vastleggen gebeurt op gemeentehuizen, maar in de toekomst komt er een centraal register waarin alle vingerafdrukken worden opgeslagen, onder meer om te voorkomen dat mensen meerdere paspoorten op verschillende namen aanvragen. Nederland gaat met die database veel verder dan andere EU-lidstaten.

De mensenrechtencommissie van de VN is heel kritisch over de mogelijke kwalijke gevolgen voor de privacy. Voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens Jacob Kohnstamm zei eind vorig jaar over de wet dat alle Nederlanders door de opslag in de centrale database worden behandeld als potentiële criminelen. In 't Veld deelt die kritiek. "Ik ben blij dat de EU nu toch besloten heeft om erin te duiken."

De D66-Europarlementariër had al eerder aan de Eurocommissaris voor Justitie en Grondrechten gevraagd zich te buigen over de rechtmatigheid van de database. Toen antwoordde Reding echter dat dit een zaak van de lidstaten is. In 't Veld vroeg Reding een nieuw standpunt in te nemen, omdat voor haar onduidelijk bleef of een dergelijke opslag van gegevens in strijd is met de wet.


EU bekijkt Nederlandse database vingerafdrukken (Foto: Novum)