Gezin met kinderen in opvang moet meest bezuinigen

Een gezin met twee kinderen in de kinderopvang heeft dit jaar 80 euro per maand minder te besteden dan vorig jaar. Daarmee wordt deze standaardgroep het zwaarst getroffen door de bezuinigingen, blijkt woensdag uit de koopkrachtberekeningen van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

Voor vrijwel iedereen geldt dat het salaris iets is gestegen, maar dat is niet genoeg om het wegvallen van de kinderopvangtoeslag te compenseren. Bij de berekening voor het gezin is het Nibud uitgegaan van twee werkende ouders die hun kinderen drie dagen per week naar de kinderopvang sturen.

Ook vrijwel alle andere groepen hebben dit jaar minder te besteden. Zo levert een gepensioneerd echtpaar 14 euro per maand in omdat de pensioenuitkeringen niet worden verhoogd of zelfs worden verlaagd. Echtparen met een dubbel inkomen zonder kinderen gaan er per maand 15 euro op achteruit. Een alleenstaande in de bijstand levert 4 euro in. Een echtpaar met één kostwinnaar, die minder dan 33.000 euro per jaar verdient, en vier kinderen heeft, gaat er 27 euro per maand op vooruit.