Brinkman laakt tolken bij hoorzitting Afghanistan

Hero Brinkman heeft vraagtekens gezet bij de tolken tijdens de hoorzitting over een nieuwe missie in Afghanistan. Zijn beleidsmedewerker Ehsan Jami, die Perzisch spreekt, vertelde hem dat niet alles wat de Afghaanse delegatie in de Tweede Kamer zei correct werd vertaald.

Het PVV-Kamerlid wilde weten waarom de politiechef van Kunduz, die wel was uitgenodigd voor de hoorzitting, van de Afghaanse regering niet aanwezig mocht zijn in Den Haag. Hierop zou de Afghaanse minister van binnenlandse zaken Bismillah Khan Mohammadi hebben geantwoord dat Nederland hem had 'gesmeekt' om hem te laten komen in plaats van de politiechef, die vanwege vermeende drugshandel, afpersing en wapenhandel een dubieuze reputatie heeft.

De tolk vertaalde deze zin echter niet, maar zei dat het antwoord van de minister was dat Afghanistan slechts een zo hoog mogelijke delegatie wilde afvaardigen. Jami wees Brinkman hierop, en die kaartte de kwestie aan.

Eerder werd tijdens de hoorzitting van tolk gewisseld. De tolk die de vertaling naar het Nederlands deed werd om onduidelijke redenen vervangen door een Engelssprekende tolk. Veelzeggend, vond Brinkman.

Brinkman liet na afloop van het eerste gedeelte van de hoorzitting weten dat hij de gang van zaken niet in de haak vindt. Hij laakte niet alleen de tolk, maar ook de 'no-show' van de politiechef. "Ik ben al tegen deze missie, maar ik ben er al helemaal tegen dat we agenten gaan opleiden die gaan dienen onder een corrupte politiechef. Dat hij hier niet heen mag komen zodat wij hem aan de tand kunnen voelen is een teken aan de wand."