Kamer wil Afghanistan-besluit over twee weken

De Kamer hoopt voor het einde van deze maand de knoop te hebben doorgehakt over een nieuwe missie in Afghanistan. Als alles volgens planning verloopt wordt op 27 januari een afsluitend debat met premier Mark Rutte gevoerd, waarna een definitief besluit genomen wordt.

Voorafgaand aan het debat wordt, als alle genodigden die dag kunnen, maandag 24 januari een hoorzitting gehouden. Als belangrijke sprekers zijn verhinderd, schuift de planning een week op. Wie worden uitgenodigd bepaalt de voorzitter van de Kamercommissie Buitenlandse Zaken, Nebahat Albayrak (PvdA).

Partijen hebben in totaal 88 personen aangedragen die ze willen horen, waaruit Albayrak een keuze moet maken. Onder hen onder anderen twee Afghaanse ministers, het hoofd van de politie van de Afghaanse provincie Kunduz, vertegenwoordigers van de NAVO en van de Europese Unie en meerdere hulpverleningsorganisaties. Ook is voorgesteld meerdere journalisten te horen, onder wie Arnold Karskens van De Pers, Joeri Boom van de Groene Amsterdammer, Deedee Derksen van de Volkskrant en Bette Dam van NRC Handelsblad.

Albayrak heeft toegezegd uit deze lijst een zo evenwichtig mogelijke groep samen te stellen. In 2007, toen ook een hoorzitting gehouden werd, waren de SP en GroenLinks zo ontevreden over de samenstelling van de genodigden, die uit louter voorstanders van de missie zou bestaan, dat ze een alternatieve hoorzitting organiseerden. Hier kwamen vooral mensen met een kritisch geluid aan het woord. Kamerlid Harry van Bommel (SP) vertrouwt erop dat er dit keer een beter uitgebalanceerde groep wordt samengesteld.