Schippers en Thieme stevig in de clinch

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Edith Schippers (VVD) is woensdag tijdens het debat over de manier waarop de Q-koorts is aangepakt hard in aanvaring gekomen met Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren.

Thieme zei dat zij 'heel goed' begrijpt dat mensen zeggen dat de overheid zich schuldig heeft gemaakt aan dood door schuld. De ziekte, die vooral geiten en schapen treft en op mensen kan overslaan, maakte in 2009 duizenden mensen ziek. Ongeveer tien van hen overleden.

"Dood door schuld heeft alles te maken met verwijtbaar handelen", zei Thieme. Zij wees er vervolgens op dat de overheid pas laat heeft ingegrepen. Zo werd er pas een fokverbod ingesteld nadat het fokseizoen voorbij was en werd een jaar gewacht met het invoeren van een meldingsplicht. De economische belangen van de sector werden vooropgesteld, aldus Thieme.

Schippers noemde dit een 'heel ernstige uitspraak', die zij kwalificeerde als 'buitenproportioneel en onfatsoenlijk'. "De vorige bewindslieden hebben naar eer en geweten gehandeld. Ik vind het dan nog al wat om te zeggen dat sprake is van dood door schuld", zei de zichtbaar geëmotioneerde bewindsvrouw.

Zij wees erop dat de bewering van Thieme niet wordt onderbouwd door het evaluatierapport. "Ik werp deze uitspraak verre van mij."