Halvering geweld tegen hulpverleners jaarwisseling

Het geweld tegen werknemers met een publieke taak rond de jaarwisseling is met bijna de helft gedaald. Vorig jaar waren er 303 geweldsincidenten tegen agenten, ambulancebroeders, brandweerlieden en andere werknemers met een publieke taak. Dit jaar waren dat er 173.

Dat blijkt uit de definitieve rapportage over het verloop van de jaarwisseling 2010, die staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het OM eist dubbele straffen bij dergelijk geweld en hanteert (super-)snelrecht, wat mogelijk afschrikwekkend heeft gewerkt. Het aantal aanhoudingen op grond van geweld tegen werknemers met een publieke taak is toegenomen. Dit jaar werden 177 verdachten aangehouden, tegenover 108 vorig jaar.

In de nacht van 31 december 2010 werden in totaal 3968 incidenten gemeld. Een jaar geleden waren dat er 4329. In 2057 gevallen ging het dit jaar om vernieling. Daarna volgen brandstichting (924), mishandeling (582) en openlijke geweldpleging (314). Vorig jaar werden 2283 vernielingen en 589 mishandelingen gemeld en werd er 1017 keer brand gesticht.

Alleen zware mishandeling kwam dit jaar vaker voor dan bij de vorige jaarwisseling. Dit jaar was in 91 gevallen sprake van zware mishandeling, ten opzichte van 68 vorig jaar. Het totaal aantal aanhoudingen is gestegen van 1525 vorig jaar naar 1546 dit jaar.

Teeven spreekt van een positieve trend en is blij dat geweld tegen mensen met een publieke taak aan het afnemen is. Maar hij is niet tevreden. "Er zijn ook dit jaar agenten in het ziekenhuis beland. Pas als alle agenten, brandweerpersoneel, ambulancemedewerkers en andere medewerkers met een publieke taak hun werk zonder gevaar kunnen doen, ben ik tevreden." De staatssecretaris gaat de komende jaren door met het 'zerotolerancebeleid'.