Resten ingestorte kerk al gesloopt

In het Belgische Diepenbeek zijn de restanten van het in de kerstnacht ingestorte kerkgebouw afgebroken. Om veiligheidsredenen zijn de voor- en achterkant van de kerk en een deel van de toren, de enige delen die nog overeind stonden, zo snel mogelijk gesloopt.

Enkele uren na de nachtmis stortte het gebedshuis in, vermoedelijk doordat het dak bezweek onder het gewicht van de sneeuw die erop lag. Er waren op dat moment geen mensen meer in het gebouw aanwezig.