Vergrijzing raakt in stroomversnelling

Nederland vergrijst in verdubbeld tempo en krijgt er de komende vijf jaar een half miljoen 65-plussers bij. De afgelopen vijf jaar waren dat er nog een kwart miljoen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

De toenemende vergrijzing komt doordat de babyboomgeneratie de komende jaren de leeftijd van 65 bereikt. Tussen 2016 en 2040 komen er nog eens anderhalf miljoen 65-plussers bij. Het totaal aantal ouderen komt dan uit op 4,6 miljoen. Nu zijn dat er twee miljoen minder.

In 2040 is volgens het CBS iets meer dan een kwart van de bevolking 65 jaar of ouder. Na 2040 daalt het aantal ouderen.


Aantal 65-plussers loopt snel op (Foto: Novum)