'Geen obstakels aanpak langstudeerders'

Het kabinet verwacht niet dat de aanpak van langstudeerders op juridische bezwaren stuit. Dat zei staatssecretaris van Onderwijs Halbe Zijlstra (VVD) tijdens een debat in de Tweede Kamer. "Ik ben ervan overtuigd dat deze maatregel door te voeren is."

De PvdA had om het debat gevraagd naar aanleiding van kritiek van de Nijmeegse Radboud Universiteit. Die bekritiseerde het voornemen van Zijlstra om reeds ingeschreven studenten vanaf volgend jaar al te beboeten als zij meer dan een jaar studievertraging hebben opgelopen. Dat zou in strijd zijn met het rechtszekerheidsbeginsel.

Tanja Jadnanansing (PvdA) wilde weten wat dit betekent voor het voornemen van Zijlstra. "Ik denk dat het juridisch kan", antwoordde hij. De bewindsman zei dat het kabinet de juridische consequenties van het voorstel goed laat onderzoeken. Voordat de plannen worden ingediend bij de Tweede Kamer, wint hij namelijk eerst juridisch advies bij de Raad van State in.

De bezwaren van de Radboud Universiteit worden daarbij meegenomen, verzekerde Zijlstra. Het wetsvoorstel wordt begin volgend jaar naar de Kamer gestuurd en moet per 1 september in werking treden.

De Hoge Raad oordeelde in 1989 over eenzelfde soort voorstel van toenmalig minster Deetman dat dit in strijd was met het rechtszekerheidsbeginsel.