Gemeenten eisen harde alcoholaanpak

Een groot aantal gemeenten doet een klemmend beroep op het kabinet om het misbruik van alcohol door jongeren harder aan te pakken. Zo'n 150 gemeenten hebben vrijdag een brief gestuurd aan minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD).

De gemeenten wijzen erop dat het nu nog steeds veel te makkelijk is voor jongeren onder de 16 om alcohol te kopen. Het aantal jongeren dat met een alcoholvergiftiging wordt opgenomen in ziekenhuis blijft stijgen. Dit jaar wordt een stijging verwacht van 40 procent ten opzichte van 2009.

De gemeenten eisen dat Schippers de minimumleeftijd voor het kopen van alcohol verhoogt naar 18 jaar. Nu geldt die grens al voor de aankoop van sterke drank. Lichtalcoholische dranken zoals bier mogen vanaf 16 jaar worden verkocht. Eén overzichtelijke leeftijdsgrens van 18 jaar is veel effectiever om te handhaven, menen de ondertekenaars.

Ook moet Schippers haast maken met de invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet. Met deze wet kunnen supermarkten die te makkelijk drank verstrekken aan jongeren harder worden aangepakt. Daarnaast kunnen gemeenten zelf besluiten om de leeftijdsgrens te verhogen en verbetert het toezicht op de naleving.