WikiLeaks: kernwapens in Nederland

Er liggen Amerikaanse kernwapens in Nederland. Dat valt op te maken uit een van de vertrouwelijke memo's van de Amerikaanse diplomatieke dienst die de klokkenluiderssite WikiLeaks heeft gepubliceerd.

In een memo van de Amerikaanse ambassadeur in Duitsland, Philip Murphy, wordt gesproken over de mogelijkheid van het terugtrekken van 'kernwapens uit Duitsland, en misschien ook uit België en Nederland'. Dat er Amerikaanse kernwapens in Nederland liggen, geldt als een publiek geheim, maar de regering weigert dat te bevestigen.

Volgens SP-Kamerlid Harry van Bommel blijkt voor het eerst uit een officieel document dat er kernwapens in Nederland liggen. "Voor mij stond dat al langer vast. Deze uitgelekte memo betekent dat ook de Nederlandse regering er niet langer geheimzinnig over hoeft te doen."

De memo gaat over een gesprek dat Murphy op 10 november 2009 had met de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Phil Gordon en Cristoph Heusgen, de adviseur nationale veiligheid van bondskanselier Angela Merkel. Ze spraken over de Duitse wens om de Amerikaanse kernwapens uit Duitsland weg te halen.

In een andere memo, die dateert van september vorig jaar en afkomstig is van de Amerikaanse ambassade in Parijs, staat dat de Franse president Nicolas Sarkozy er bij toenmalig premier Jan Peter Balkenende (CDA) op heeft aangedrongen dat Nederland in Afghanistan zou blijven.

In weer een ander document is sprake van een onderschepte zending glasvezel en aluminium, die op weg was van Nederland naar Iran. Dat zou iets te maken hebben met de productie van massavernietigingswapens.

WikiLeaks is zondag begonnen met de publicatie van ruim 250.000 memo's. Tot en met maandagochtend zijn er vijf memo's gepubliceerd waarin Nederland wordt genoemd. WikiLeaks beschikt over 3021 memo's verzonden door de Amerikaanse ambassade in Den Haag, maar die staan nog niet online.