Opnieuw onenigheid binnen de PVV

Actualiteitenrubriek 1Vandaag heeft de hand weten te leggen op interne stukken(pdf) van de PVV-fractie. Uit de stukken blijkt dat er door Hero Brinkman wordt geijverd om de PVV democratischer te maken. Ook met het oog op de Provinciale Statenverkiezing en verkiezingen voor de Eerste Kamer.

Wanneer de partij van Wilders in de Eerste Kamer gekozen wil worden, dienen er bij de Provinciale Statenverkiezingen zetels te worden gewonnen. Leden van de Provinciale Staten kiezen op hun beurt leden van de Eerste Kamer. Momenteel heeft het gedoogkabinet van premier Rutte geen meerderheid in de Eerste Kamer, zodat deze voorstellen van het kabinet kan blokkeren.

Hero Brinkman ziet nu de kans om meer democratie binnen de partij te ambiëren en roept op om de PVV open te stellen voor leden. Het gevaar dat de PVV zou worden over genomen door 'Linkse kunsternaars' die massaal lid zouden worden van de PVV om de richting van de partij te veranderen ziet hij niet zo sterk als partijgenoot Martin Bosma. Brinkman meent dat een goed toelatingsbeleid voor leden een hoop ellende kan voorkomen: "Leden van de partij die er rechts-extremistische of ook links-extremistische denkbeelden op nahouden, kunnen in de beeldvorming een gevaar opleveren."

Brinkman hamert er ook op dat de PVV als one-issue partij wordt gezien met 'anti-islam' als enig doel. Ook vindt hij het mediabeleid waarbij kamerleden eerst toestemming moeten vragen voor een mediaoptreden knellend. Zelfs voor een onderwerp in de eigen portefeuille moet eerst toestemming komen van de vice-fractievoorzitter. 1Vandaag heeft 2500 PVV-kiezers gevraagd of ze voor demicratisering van de PVV zijn: 57 procent van de ondervraagden is het met Brinkman eens, 37 procent vindt democratisering niet nodig.

In het interne stuk herhaalt Brinkman verder dat de PVV een jongerenafdeling moet krijgen en leden moet toelaten. Om te voorkomen dat 'verkeerde' mensen lid worden, zoals rechtsextremisten, moet er een ballotagecommissie komen. Ook moet er een partijbestuur komen dat leden kan royeren.

De PVV-fractie bespreekt het discussiestuk volgende week dinsdag. Dan staat ook een 'tegennotitie' van PVV-Kamerlid Martin Bosma op de agenda. Die is eveneens uitgelekt. "Alsjeblieft niet!" schrijft hij over het plan voor een jongerenafdeling. Politieke partijen met leden zijn volgens hem 'fossielen' uit de negentiende eeuw.

Brinkman wilde donderdagavond geen toelichting geven op zijn voorstellen. Wel sprak hij tegen dat er een richtingenstrijd gaande is in de PVV. "Dat is klinkklare onzin. In elke fractie zijn er wel eens verschillen van mening", zei Brinkman.

PVV-leider Wilders ging niet in op vragen over de notities van Brinkman en Bosma.