Offerfeest begint voor moslims

Moslims vieren vanaf dinsdag weer drie dagen lang Offerfeest. Het Offerfeest begint zeventig dagen na de Ramadan. Op de eerste dag is er doorgaans een gezamenlijk gebed, de zogeheten salat, gevolgd door een preek. Het Offerfeest herinnert de islamitische gelovigen eraan dat ze bereid moeten zijn alles op te offeren voor hun god, Allah.

Tijdens het Offerfeest herdenken moslims dat de profeet Ibrahim zijn zoon wilde offeren in opdracht van Allah, zo staat in de Koran. Toen Ibrahim op het punt stond zijn zoon daadwerkelijk te offeren, weerhield Allah hem daarvan en werd er een ram geofferd.

Om die gebeurtenis te vieren, offeren moslims tijdens het feest een geit, schaap of rund, dat zij ritueel slachten.