'Sluiting prostitutieramen geen goed idee'

Door het opschonen van de Amsterdamse Wallen, waarbij prostitutieramen worden gesloten, verslechtert de posititie van prostituees en neemt de macht van exploitanten toe. Dat stelt onderzoeksbureau Beke in een studie voor de Amsterdamse gemeenteraad.

Amsterdam is al enkele jaren bezig met 'Project 1012', genoemd naar de postcode van het Wallengebied. De gemeente wil het aantal ramen terugdringen en zo misstanden in de prostitutiesector aanpakken. Het gebied wordt door de gemeente 'criminogeen' genoemd, wat wil zeggen dat het criminele activiteiten aantrekt.

Vier jaar geleden waren er 500 peeskamertjes, inmiddels zijn dat er 100 minder. Het streven is 239 ramen. Minder ramen betekent echter niet dat hoeren het vak de rug toekeren, zo stellen de onderzoekers. Daarmee heeft Project 1012 een averechts effect: de schaarste in het aantal werkplekken drijft de huurprijs omhoog, en vrouwen maken meer uren om uit de kosten te komen.

Bovendien neemt de onderlinge concurrentie tussen de prostituees toe, wat de prijzen van seksuele diensten onder druk zet. Dat wordt mede veroorzaakt door het snel toenemende aanbod van Oost-Europese vrouwen, die volgens de onderzoekers vaak worden uitgebuit. Sluiting van meer ramen leidt volgens hen waarschijnlijk enkel tot een toename van het aantal vrouwen dat in het illegale circuit gaat werken, terwijl misstanden in het Wallengebied er niet mee worden opgelost.