Meer draagvlak voor rechts kabinet in peiling

Het aantal Nederlanders dat tevreden is met een kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV neemt toe. Zo'n 32 procent is ingenomen met dit kabinet, terwijl dit een week geleden nog een kwart was. Dat blijkt uit een peiling van TNS Nipo, waarvoor van vrijdag tot en met zondag ruim duizend mensen werden ondervraagd.

Het pessimisme over de levensduur van dit kabinet is intussen iets afgenomen. Bijna vier op de tien mensen verwachten nog wel dat het kabinet 2011 niet overleeft, maar dat was vorige week nog 45 procent. Bijna zes op de tien zien de regering, die waarschijnlijk volgende week op het bordes staat, vallen vóór 2013. Ongeveer twintig procent van de Nederlanders verwacht dat het kabinet zijn termijn volmaakt.

Uit het onderzoek blijkt dat een rechtse coalitie het meeste draagvlak heeft: een op de drie Nederlanders geeft hier de voorkeur aan. Een meerderheidskabinet met volwaardige deelname van de PVV kan rekenen op steun van 22 procent, voor de gedoogvariant is dat elf procent. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met vorige week, toen het CDA-congres het conceptregeerakoord nog niet had goedgekeurd.

Van alle Nederlanders is 52 procent zeer of tamelijk tevreden, terwijl veertig procent zeer of tamelijk ontevreden is over het akkoord. Acht procent zei geen goed oordeel over het regeerakkoord te kunnen vellen.

De meeste ontevredenen baseren zich op de angst voor een mogelijke 'tweedeling in de maatschappij', aldus TNS Nipo. Ook wordt vaak genoemd dat 'de bezuinigingen in de verkeerde hoek vallen'. Ten slotte wordt kritiek geleverd op de positie van PVV-leider Geert Wilders, omdat hij wel macht heeft, maar geen verantwoordelijkheid draagt.

De achterban van de drie bij de coalitie betrokken partijen zijn over het algemeen ingenomen met de resultaten. Bij de VVD is 85 procent van de achterban tevreden, gevolgd door de PVV met tachtig procent. Van de CDA-achterban is 73 procent tevreden, iets hoger dan tijdens het congres.

De peilers stellen vast dat een groot deel van de Nederlanders in zijn nopjes is met het terugbrengen van de afdracht naar de Europese Unie met een miljard euro en het handhaven van het ontslagrecht. Ook de voorgenomen maatregelen op het gebied van immigratie en veiligheid zouden een breed draagvlak onder de bevolking hebben. Alleen de beperking van de zorgtoeslag stuit op fors verzet. Hier is slechts een kwart voor.

Als er nu verkiezingen worden gehouden, zouden VVD, PVV en PvdA respectievelijk 31, 28 en 27 zetels halen. Het CDA zou veertien zetels halen, een meer dan vorige week. De SP (vijftien zetels), D66 (dertien) en GroenLinks (elf) ontlopen elkaar weinig.