Overheidsinstellingen oefenen voor computeraanval

Negen ministeries en een aantal overheidsdiensten doen donderdag mee aan een internationale crisisoefening waarbij gesimuleerd wordt dat een computervirus wereldwijd miljoenen computers besmet en ICT-systemen platlegt. Het gaat om de Amerikaanse oefening Cyber Storm III. Vijftien landen nemen deel aan de simulatie.

De deelnemers leren wat ze moeten doen als vanwege een virus geheime computergegevens op straat terechtkomen en computersystemen ontoegankelijk worden. Ze moeten oplossingen bedenken voor wanneer er bijvoorbeeld op wegen, stations en luchthavens chaos ontstaat door het uitvallen van verkeers- en reizigersinformatie.

Ook leren ze wat ze moeten doen om de economische schade te beperken als de economische handel stil komt te liggen. De buitenwereld merkt niets van de oefening. Politie en brandweer rukken gewoon uit als daar een melding binnenkomt.