Onderzoek vuurwerkramp gaat verder

Het verkennende feitenonderzoek naar de vuurwerkramp in Enschede op 13 mei 2000 gaat door. Volgens het onderzoeksteam kunnen er nog geen eindconclusies worden getrokken en moet nog een aantal onderzoekslijnen verder worden onderzocht. Dat heeft het Openbaar Ministerie Almelo donderdag bekendgemaakt.

Het Openbaar Ministerie Zwolle en de politie IJsselland nemen het vervolgonderzoek voor hun rekening. Dit om met een frisse blik de resultaten van het nadere onderzoek te beoordelen en om dit zo objectief mogelijk te doen.