Kardinaal Danneels: ik was 'na´ef'

Het voormalige hoofd van de Belgische rooms-katholieke kerk Godfried Danneels heeft erkend dat hij geen gesprek had moeten hebben met een slachtoffer van seksueel misbruik. Bovendien had hij niet moeten suggereren de zaak stil te houden totdat de geestelijke die het misbruik pleegde met pensioen zou gaan.

Het gesprek, dat Danneels op 8 april voerde, werd in het geheim opgenomen door het nu 42-jarige slachtoffer en werd afgelopen weekend gepubliceerd in twee Belgische kranten.

Sinds de publicatie van het gesprek ligt de 77-jarige Danneels zwaar onder vuur. "Hij beseft dat de hele benadering, zoals dat toen ging, niet de juiste was", aldus de woordvoerder van Danneels. Danneels zou onvoorbereid zijn en hebben 'geïmproviseerd'.

Twee weken na het gesprek met het slachtoffer, trad de 73-jarige bisschop Roger Vangheluwe af. Hij betuigde zijn spijt over het misbruiken van zijn neefje, terwijl hij werkte als bisschop en priester.

Danneels zei dat hij slechts een paar dagen daarvoor op de hoogte was gesteld van het misbruik door Vangheluwe, dat bijna twintig jaar geleden plaatsvond. "Op een zeker moment liet hij zichzelf door monseigneur Vangheluwe overhalen om deel te nemen aan een dergelijk gesprek", aldus de woordvoerder van Danneels.

In het gesprek zei Danneels dat het 'beter was om te wachten' met het openbaar maken van het misbruik. Bovendien zou Danneels hebben gezegd dat het voor geen van beiden voordelig zou zijn om over het misbruik te praten. Ook zou Danneels er bij het slachtoffer op hebben aangedrongen zijn oom simpelweg te vergeven.