FOK! tv-tip: docu Blood Diamonds

Bloeddiamanten waren de afgelopen weken veelvuldig in het nieuws. Het Speciale Hof voor Sierra Leone ondervraagt tal van mensen in het onderzoek naar de handel en wandel van oud-president Taylor van Liberia. Onder meer Naomi Campbell en Mia Farrow werden ondervraagd.

Bloeddiamanten worden zo genoemd omdat ze veelal onder dwang worden gedolven. Vervolgens worden de waardevolle stenen gebruikt om wapens te kopen en rebellen te financieren. Eind 2006 verscheen de documentaire Blood Diamonds over dit onderwerp. History Channel speelt op de actualiteit in door deze vanavond om 20.55 uur uit te zenden.

De documentaire verhaalt over de bloederige burgeroorlogen die Sierra Leone, Liberia, Angola en de Democratische Republiek Congo jarenlang teisterden. Burgers werden verkracht, vermoord en hun handen en benen werden stelselmatig afgehakt. Bij elkaar kwamen meer dan 4 miljoen mensen om het leven. Rebellengroepen financierden hun strijd onder andere met zogenaamde Blood Diamonds.

Slachtoffers van deze rebellen, maar ook rebellenleiders, warlords, komen aan het woord. Ook de rol van de Verenigde Naties en de val van rebellenleger RUF komen aan bod in de 100 minuten durende documentaire.