Bouterse haalt uit naar Nederland

Na de inauguratie van Desi Bouterse tot president van Suriname, stak de kersverse president van wal met een opmerkelijke en onvriendelijke toespraak. Hij begon de toespraak met een uitvoerig dankwoord waarbij alle voorname gasten en diplomaten met naam en toenaam werden genoemd en alleen de Nederlandse ambassadeur Aart Jacobi nadrukkelijk onvermeld bleef. Vervolgens liet hij weten dat Suriname niet meer gediend is van de huidige regeringscontacten met Den Haag.

Ondanks dat de nieuwe Surinaamse regering liet weten dat de Nederlandse ambassadeur niet welkom zou zijn, is Jacobi toch naar de plechtigheid gekomen. Roerloos zat hij tussen zijn collega’s uit India en China en hij heeft tijdens de plechtigheid geen enkele keer geapplaudisseerd. 

In zijn eerste toespraak als president zei Bouterse dat zijn regering 'verder wil afrekenen met de restanten van de koloniale machtsstaat die gebleken zijn een grote belemmering te vormen voor het vestigen van een vrije democratische rechtsstaat.' Ook gaf hij te kennen dat zijn land niet langer 'een winstobject mag zijn van belangengroepen buiten Suriname.' Aldus de nieuwe president van Suriname.

Elke uithaal van Bouterse aan Nederland werd door de aanhangers van de president ontvangen met luid applaus en gegniffel. "We gaan de banden met Europa voortaan bekijken vanuit Parijs." Frankrijk is via Frans Guyana buurland van Suriname. Wel gaf Bouterse te kennen dat hij de relaties tussen het Surinaamse en Nederlandse volk wil koesteren en dat hij intensiever wil samenwerken met de Surinamers in Nederland.

Ronald Venetiaan, de oud-president van Suriname, heeft voorafgaand aan de installatie al te kennen gegeven dat hij weigerde zijn ambtsketen om te hangen bij zijn opvolger, wat gewoonlijk wel gebruikelijk is.