'Cyprus moet snel bezuinigen'

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorziet voor volgend jaar een positieve groei voor de economie van Cyprus, maar heeft het land wel opgeroepen harde maatregelen te treffen om een beginnend begrotingstekort de kop in te drukken. Het begrotingstekort kan een bedreiging zijn voor het economisch herstel van het eiland.

Volgens het IMF moet Cyprus dringend de groeiende loonsom van de publieke sector een halt toe roepen, omdat dit het begrotingstekort alleen maar vergroot. "Wacht niet totdat het te laat is om maatregelen te nemen", zo waarschuwde Bernard Laurens van het IMF op een nieuwsconferentie. "Als er geen harde maatregelen worden genomen aangaande de loonsom, zien wij niet hoe het doel van de regering om het begrotingstekort met drie procent te verminderen kan worden gehaald."

Het begrotingstekort van Cyprus staat op dit moment op zes procent, maar kan volgens de Cypriotische minister van financiën Charilaos Stavrakis binnen drie jaar oplopen tot tien procent als er geen actie wordt ondernomen.

In april maakt Stavrakis een pakket maatregelen bekend dat erop gericht is binnen drie jaar het aantal banen in de publieke sector met vierduizend te verkleinen en de belastingontduiking aan te pakken. Hiermee moet het begrotingstekort worden verkleind. Bovendien moeten de uitgaven van de staat met honderdvijftig miljoen euro worden teruggebracht.