Nederlander wil liever online stemmen

Bijna zestig procent van de Nederlanders geeft aan het liefst online te willen stemmen. Daarnaast zou veertig procent van de mensen die niet gaan stemmen, dit wel doen als ze online of via de mobiele telefoon hun politieke voorkeur kenbaar zouden kunnen maken.

Dit blijkt uit onderzoek van het comminucatiebureau Mobillion. Veel mensen vinden het stembureau blijkbaar te ver, hoewel 38 procent aangeeft het stemhokje trouw te blijven. Indien de mogelijkheid zou bestaan om via de mobiele telefoon te stemmen, zou dit drie procent van de niet-stemmers over de streep trekken. Zij verkiezen de telefoon nog boven internet.

Vooral jonge kiesgerechtigden (18-35 jaar) zien wel wat in het online uitbrengen van hun stem. Ouderen zijn beduidend positiever over de ‘ouderwetse' manier van stemmen in het kieshokje. Fraudegevoeligheid wordt opvallend genoeg als argument voor en tegen online stemmen gezien. Dat er niet handmatig geteld hoeft te worden zien vooral 65-plussers als een betrouwbaar aspect van online stemmen, terwijl een kwart van de ondervraagden de privacy een dermate hoog risico vindt, dat ze liever het stemhokje gebruiken.

In Zweden, Finland en Estland is online stemmen al een ingeburgerd verschijnsel. Nu lijkt in Nederland het animo dus ook toe te nemen. Marc Schoutens, algemeen directeur van Mobillion: "Jongeren zijn opgegroeid in een online wereld en raken meer betrokken bij de samenleving door sociale media. Bij de vorige verkiezingen ging tachtig procent van de bevolking stemmen. Als we deze opkomst met een paar procent kunnen verhogen door een tweede stemmogelijkheid te bieden, dan lijkt me de keuze snel gemaakt."