Van Bijsterveldt wil nauwere band ouders en school

Ouders zouden met de school van hun kinderen een contract moeten sluiten over wat van elkaar wordt verwacht. Dat vergroot de wederzijdse betrokkenheid en komt de opvoeding van het kind ten goede. Daarvoor pleitte demissionair staatssecretaris van Onderwijs Marja van Bijsterveldt (CDA) maandag.

Volgens de bewindsvrouw bemoeien vooral in de steden ouders zich weinig met de school van zoon- of dochterlief, vaak omdat ze het te druk hebben. Een zogeheten schoolcontract zorgt voor meer betrokkenheid, denkt zij.

Hoewel ze het sluiten van de contracten -en daarmee de inhoud- aan de scholen wil overlaten, denkt de bewindsvrouw aan afspraken over de inzet van ouders voor de school, bijvoorbeeld tijdens sportdagen. Ook kan worden afgesproken dat ouders thuis altijd Nederlands spreken en dat zij kinderen aanspreken op hun spijbelgedrag.

Ouders op hun beurt mogen van de school verwachten dat die de ouders direct informeert wanneer kinderen spijbelen en dat zij transparant zijn over de kwaliteit van het geboden onderwijs.