Bidverbod voor moslimscholieren

De rechtbank in Berlijn heeft bepaald dat een 16-jarige moslimleerling niet mag bidden op het terrein van de school. Ook heeft de jongen geen recht op een aparte gebedsruimte. De scholier zit op een gymnasium in Berlijn. De rechtbank vindt de rust op de onderwijsinstelling belangrijker dan het recht op religievrijheid.

Op de school zitten leerlingen met verschillende islamitische achtergronden, waaronder soennieten, sjieten en alevieten. Tussen deze groepen komt het regelmatig tot conflicten over verschillende onderwerpen waardoor de schoolvrede in gevaar komt. Zo hadden scholieren onenigheid over het wel of niet dragen van een hoofddoek, voorschriften voor het vasten, gebedsrituelen, het wel of niet eten van varkensvlees en de interpretatie van de Koran.

De rechtbank heeft de school gelijk gegeven. Het toestaan van bidden of het inrichten van een gebedsruimte zou voor een geladen sfeer op school zorgen en de verhoudingen onnodig opnieuw op scherp zetten.