Studentenactie op Museumplein

Studenten protesteren vrijdag op het Museumplein in Amsterdam tegen bezuinigingen in het onderwijs. De protestmanifestatie vindt van 14.00 tot 17.00 uur plaats en wordt georganiseerd door onder meer de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Studenten vrezen dat zij er na de verkiezingen hard op achteruitgaan.

Zo worden het afschaffen van de studiefinanciering, het extra betalen voor een tweede studie, het verdwijnen van de OV-kaart in de huidige vorm en het verhogen van collegegelden veelvuldig genoemd als bezuinigingsmaatregelen. "Niet alleen dreigt het onderwijs onbetaalbaar te worden, ook daalt al jaren de onderwijskwaliteit terwijl investeringen uitblijven."

De studenten vinden de kenniseconomie onmisbaar 'en daar moet in geïnvesteerd worden'. De studenten komen samen onder de leus 'Laat het onderwijs niet leeglopen, vul het Museumplein tegen de bezuinigingen'. Ze willen ervoor zorgen dat de politiek na de verkiezingen op 9 juni niet meer om studenten heen kan.

Op de bijeenkomst spreken onder anderen staatssecretaris van Onderwijs Marja van Bijsterveldt (CDA), Tweede Kamerleden Boris van der Ham (D66), Mark Harbers (VVD), Tofik Dibi (GroenLinks) en Jasper van Dijk (SP).

Voorafgaand aan de manifestatie op het Museumplein organiseert Comité SOS, een organisatie van studenten en scholieren die ook tegen de bezuinigingen is, een mars van de Dam naar het Museumplein. De mars begint om 13.00 uur.