Rechtersgilde groeit tot 2400

Het aantal rechters is de afgelopen tien jaar toegenomen tot 2400. In 1999 waren het er nog 1650. Het aantal rechters steeg overigens minder snel dan het aantal zaken. De totale omvang van het personeel in de rechtspraak is tussen 1999 en 2009 met 46 procent gestegen tot bijna tienduizend werknemers. Dat staat in het donderdag gepubliceerde jaarverslag 2009 van de Raad van de Rechtspraak.

Vorig jaar werden bijna twee miljoen rechtszaken behandeld, wat 926 miljoen euro kostte. Het aantal zaken is in vergelijking met tien jaar geleden 76 procent gestegen. Vorig jaar steeg het aantal ingediende zaken met zeven procent. De grootste groei vond plaats tussen 2000 en 2004 en na 2007. Bij het kanton- en civielrecht was de stijging het grootst.

Het aantal hogerberoepszaken nam sinds 1999 bij het strafrecht en civielrecht flink toe. Het aantal strafzaken in eerste aanleg, vreemdelingenzaken en algemene bestuurszaken bleef stabiel. De perioden van de snelste groei van het aantal zaken viel ruwweg samen met perioden van economische teruggang. Het aantal zaken rond incasso, faillissement, arbeid en uitkeringen nam daardoor toe. De kosten zijn in tien jaar tijd 47 procent gestegen.