Snellere uitslag asielprocedure

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met een aangepaste asielprocedure. Daardoor krijgen asielzoekers vanaf 1 juli sneller uitsluitsel over hun asielaanvraag.

De aangepaste asielprocedure zal voorafgegaan worden door een rust- en voorbereidingstermijn van zes dagen. "In deze periode kan de asielzoeker tot rust komen en zich voorbereiden op de asielprocedure. Ook kan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in deze tijd al beperkt vooronderzoek doen", aldus het ministerie.

Om meer ruimte te creëren voor rechtsbijstand aan asielzoekers, wordt de algemene asielprocedure in de aanmeldcentra zelf verlengd tot acht dagen. "Naar verwachting kunnen daardoor meer aanvragen direct in het aanmeldcentrum worden afgehandeld en stromen minder asielzoekers door naar de verlengde procedure."