'Partijen doen zich rechtser voor'

Politieke partijen doen zich in de media bijna allemaal een 'stuk rechtser' voor dan hun standpunten in de partijprogramma's rechtvaardigen. Vooral bij sociaaleconomische kwesties worden rechtse standpunten overbelicht en linkse opinies onderbelicht.

Dat blijkt uit onderzoek van De Nederlandse Nieuwsmonitor in samenwerking met Kieskompas. De standpunten uit de verschillende programma's zijn vergeleken met de standpunten die de partijen innamen volgens berichtgeving in landelijke dagbladen en nieuwswebsites.

De grote aandacht voor de aanstaande bezuinigingen - een 'bij uitstek rechts thema'- lijkt bij te dragen aan de 'rechtse berichtgeving', stellen de onderzoekers. "Ook de partijen aan de linkerzijde van het politieke spectrum benadrukken de noodzaak om de overheidsfinanciën op orde te brengen, als was het maar om het klassieke verweer van potverteren te weerleggen. Het spookbeeld van Griekenland zal daar ongetwijfeld debet aan zijn."

Het zijn vooral de PVV en de SP waarvan het mediaprofiel rechtser is dan het partijprogramma aangeeft. Uitzondering is het CDA, die profileert zich in de media 'iets minder rechts' dan het programma rechtvaardigt. Voor kleine partijen zoals PvdD, TON en SGP geldt dat zij zo weinig in het nieuws zijn geweest dat eigenlijk geen conclusies kunnen worden getrokken.