Eerste versie nieuw strategisch concept NAVO

De NAVO moet de oorlog in Afghanistan winnen, de banden met Rusland aanhalen, de dreiging van een Iraanse raketaanval het hoofd bieden en de veiligheid van haar 28 lidstaten garanderen. Deze doelstellingen moeten worden opgenomen in een nieuw strategisch concept, vindt een werkgroep onder leiding van de voormalige Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Madeleine Albright.

Het advies van de werkgroep dient als basis voor een nieuw strategisch concept voor de komende tien jaar. Met het document wordt geprobeerd een groeiende kloof te overbruggen tussen de Verenigde Staten, die een grotere internationale rol voor de NAVO willen, en de Europese landen, die graag zien dat de NAVO de van oudsher defensieve rol behoudt.

"De NAVO moet veelzijdig en efficiënt genoeg zijn om ver van huis te opereren", aldus Albright. "Om de politieke wil voor operaties buiten het eigen gebied te behouden, moet de NAVO ervoor zorgen dat alle lidstaten gerustgesteld zijn over de veiligheid van hun eigen land."

Secretaris-generaal van de NAVO, Anders Fogh Rasmussen, zal het advies van het team-Albright gebruiken als basis voor een nieuw strategisch concept, dat in november bij de volgende NAVO-top ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de lidstaten.

Het vorige strategisch concept dateert van 1999 en was voornamelijk gericht op vredesmissies in landen als Bosnië en Kosovo. Na de aanslagen van 11 september 2001 in New York werd de NAVO echter gedwongen tot een oorlog met opstandelingen in Afghanistan.

De oorlog in Afghanistan is de grootste missie die de NAVO ooit op zich heeft genomen. Op dit moment zijn er meer dan honderdduizend NAVO-militairen in het land. Bijna achttienhonderd NAVO-militairen zijn om het leven gekomen tijdens de missie. "Het bondgenootschap weet zich verplicht een Afghanistan te scheppen dat stabiel is en dat niet dient als platform voor internationale terroristische activiteiten", zo staat in het advies.

Tevens staat erin dat de banden met Moskou moeten worden verbeterd. De NAVO en Rusland zouden nauwer moeten samenwerken op gebieden van gezamenlijk belang, zoals raketverdedingssystemen, contraterrorisme, bestrijding van de drugshandel en maritieme veiligheid.

Verder wordt in het document gerefereerd aan de dreiging die uitgaat van de mogelijkheden die Iran heeft op het gebied van ballistische raketten. Ook wordt in het document gepleit voor het behoud van Amerikaanse kernwapens in Europa. Verschillende Europese regeringen pleiten ervoor deze wapens terug te trekken, maar volgens de werkgroep van Albright blijft een minimale stationering van kernwapens noodzakelijk.