IsraŽl wordt lid van de OESO

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft Israël maandag uitgenodigd voor een lidmaatschap. Hiermee bekroont de joodse staat verwoede pogingen om lid te worden van de exclusieve club, ondanks felle tegenstand van de Palestijnen.

Vanuit het OESO-hoofdkantoor in Parijs liet de 31 leden tellende organisatie weten dat Israël, Estland en Slovenië als nieuwe leden zijn uitgenodigd.

Israël heeft zestien jaar lang geprobeerd een lidmaatschap van de OESO te bemachtigen, een groep van de meest ontwikkelde en welvarende economieën ter wereld. Het lidmaatschap maakt de weg vrij voor extra handel en investeringen.

Enkele maanden geleden wankelde de aanmelding van Israël nog toen Angel Gurria, secretaris-generaal van de OESO, tijdens een bezoek aan Israël zijn zorgen uitte over de armoede en werkloosheid, met name onder de Arabische minderheid in Israël.

De hoop op een lidmaatschap keerde echter weer toen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu de weg bereidde voor een hervatting van het vredesoverleg met de Palestijnen.

Palestijnse hoogwaardigheidsbekleders drongen er bij de OESO op aan Israël geen lidmaatschap te verschaffen. Volgens hen staat de bezetting van de Westelijke Jordaanoever en de discriminatoire behandeling van de Arabische minderheid in scherp contrast met de houding van de OESO ten opzichte van mensenrechten.